Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Novosti

Prijavite se na osposobljavanje

OSPOSOBLJAVANJE

Sva teorijska znanja i praktične vještine potrebne za pravilno i sigurno korištenje parajedrilice stječu se kroz odgovarajuću nastavu u organizaciji za osposobljavanje pilota parajedrilice. Jedna od takvih organizacija je ZK PARAFREEK. U ZK PARAFREEK provode se osposobljavanja za sve načine uzlijetanja, kako na početnom stupnju, tako i na svim ostalim naprednim stupnjevima. Svi stupnjevi osposobljavanja detaljno su razrađeni nastavnim planovima i programima osposobljavanja koje odobrava Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

 S novom grupom za uzlijetanje s padine krećemo 31. ožujka 2022. u 19 h na adresi Ul. Kneza Mislava 11/2 u Zagrebu.

PRIJAVITE SE ODMAH