Get Adobe Flash player

O klubu

Krajem 1996. godine u Samoboru je 20-ak entuzijasta, zaljubljenika i zainteresiranih za paragliding osnovalo Zrakoplovni klub PARAfreeK. Klub je neprofitna udruga građana upisana u Registar udruga Ureda za opću upravu Zagrebačke županije, klasificirana kao tehnička i sportska.

Djelovanje kluba usmjereno je prema ciljevima kao što su: promicanje i razvoj parajedrenja, stjecanje sposobnosti i usavršavanje u letenju parajedrilicom, podizanje razine sigurnosti kroz edukaciju i tehničko održavanje opreme za letenje, postizanje što boljih rezultata na natjecanjima, poticanje članova na stvaralaštvo i dr.  Kako bi se Statutom predviđene djelatnosti što uspješnije provodile, unutarnji ustroj kluba podijeljen je na nekoliko grana (sekcija) među kojima najprije treba istaknuti sljedeće:


- PARAJEDRILIČARSKA OBUKA

Obuka na početnom i naprednom stupnju te obuka za ovlaštenja nastavnik parajedrenja i tandem-pilot parajedrilice.

- PARAJEDRILIČARSKA NATJECANJA

Priprema, organizacija i sudjelovanje na natjecanjima u disciplinama preleti te precizno

slijetanje parajedrilicom.

- MOTORNO PARAJEDRENJE    

Obuka na početnom i naprednom stupnju za pilota parajedrilice s pomoćnim motorom

- POLIJETANJE POMOĆU VUČE:

Izrada i korištenje uređaja i sredstava za polijetanje bezmotornih zrakoplova pomoću vuče.

- TEHNIČKI PREGLEDI I SERVIS PARAJEDRILICA

Ispitivanje tehničke ispravnosti i popravci parajedrilica te briga o uređajima, sredstvima i opremi za provođenje tehničkih pregleda i popravaka parajedrilica.

- IZDAVAŠTVO

Uređivanje i izdavanje stručnog časopisa o parajedrenju Leteći cirkus i drugih tiskanih i elektroničkih publikacija iz područja djelovanja Kluba.

- SAMOGRADNJA

Izrada i održavanje sustavazapraćenjemeteorološkesituacije, sustavazapraćenjezrakoplovnog  prometa, uređajazapolijetanjebezmotornihzrakoplovapomoćuvučeidr.

Pored toga, od nedavno je klub predvidio i razvoj sljedeće sekcije koja bi uskoro trebala početi djelovati:

- ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO

Konstruiranje i izrada zrakoplovnih modela, prvenstveno modela parajedrilica na daljinsko upravljanje,

a ukoliko se pojavi izvjestan interes, predviđeno je i

- OVJESNO JEDRILIČARSTVO

Obuka na početnom i naprednom stupnju za pilota ovjesne jedrilice.

 

KRONOLOŠKI PREGLED ZNAČAJNIJIH KLUPSKIH OSTVARENJA:

1996.   Osnivačka skupština u Samoboru (13. prosinca). Klub osnovalo 24 osnivača.

 

1997.   Provođenje prvih tečaja parajedrenja u Hrvatskoj. Nekoliko članova u Sloveniji polaže prve ispite za stjecanje dozvole pilota parajedrilice i tako stječu prve dozvole za samostalno letenje parajedrilicama.

            Organizacija prvih susreta hrvatskih parajedriličara na Japetiću.

Sudjelovanje u osnivanju Zajednice tehničke kulture grada Samobora.

 

1998.   Organizacija 1. parajedriličarskog natjecanja na Japetiću koje se nakon toga do danas  tradicionalno održava u neprekidnom kontinuitetu.

            Pokretanje časopisa o slobodnom letenju (“Leteći cirkus”).

 

1999.   Organizacija 1. stručnog seminara o slobodnom letenju na kojem kao predavači sudjeluju  proizvođači parajedrilica iz Slovenije te diplomirani meteorolozi i predstavnici Uprave za zračni promet iz Hrvatske.

            Brojnija sudjelovanja na natjecanjima u preciznom slijetanju i preletima.

 

2000.   Istraživanje terena pogodnih za letenje parajedrilicama i ovjesnim jedrilicama.

            Upoznavanje s uzlijetanjem pomoću vuče (vitla) te pomoćnog motora.

 

2001.   Organizacija 1. memorijalnog susreta Zorana Ristovskog na Kalniku.

 

2002.   Produkcija 2-satnog dokumentarnog filma "Hrvatska paraekspedicija" o parajedrenju i ovjesnom jedriličarstvu u Hrvatskoj.

            Nostrificiranje prvih dozvola pilota parajedrilice stečenih u inozemstvu. 

 

2003.   Osposobljavanje za nastavnika parajedrenja u Sloveniji.

 

2004.   Članovi kluba polažu pve ispite za pilote parajedrilica u Hrvatskoj.

            Nostrifikacija nastavničkih ovlaštenja.

            Dobivanje suglasnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe za pojedina organizirana natjecanja na Japetiću.

 

2005.   Registracija lokacije Japetić kao letjelišta za parajedrilice i ovjesne jedrilice.

 

2006.   Pokretanje Obučnog centra za osposobljavanje pilota parajedrilica.

 

2007.   Izrada internih skripata o metodici obuke za pilote parajedrilica i ovjesnih jedrilica.

            Uključivanje u rad stručne komisije za parajedrenje Hrvatskog zrakoplovnog saveza.

 

2008.   Organiziranej i provođenje 1. tečaja za stjecanje ovlaštenja nastavnik parajedrenja u Hrvatskoj.

 

2009.   Stjecanje certifikata za provođenje tehničkih pregleda i servisiranje parajedrilica.

            Održavanje 1. tečaja izvanrednih postupaka (S.I.V.)

 

2010.   Pokretanje Centra za tehnički pregled i servis parajedrilica.

            Postavljanje automatske meteorološke stanice na Japetiću.

 

2011.   Opremanje tehničkim sredstvima za proširenje automatske meteorološke stanice na Japetiću za prijenos podataka i videosignala wireless i ADSL vezom na internet.

 

2012.   Organizacija i provođenje 2. tečaja za stjecanje ovlaštenaj nastavnik parajedrenja.

            Proširenje on-line prikaza meteo-situacije na Japetiću postavljanjem 4 nove kamere.

2013.   Organizacija i provođenje 1. tečaja za stjecanje ovlaštenja tandem pilot parajedrilice.

 

2014.   Suorganizacija s Agencijom za civilno zrakoplovstvo 1. radionice za parajedriličare

            Provođenje prvih ispita za stjecanje ovlaštenja tandem pilot parajedrilice.

 

2015.   Usklađivanje djelovanja i statuta s novim Zakonom o udrugama.

            Formiranje novog unutarnjeg ustrojstva kluba - sekcija.

PARAfreeK

Copyright © 2015. All Rights Reserved.