Ljudevita Gaja 48, 10430 Samobor

Adresa

Zrakoplovni klub Parafreek | CROATIA  | OIB: 65823018599 | IBAN:HR7223600001101401191 i HR0323600001501183374

 Predsjednik: Ivica Knežević | Email: ivica.knezevic318@gmail.com

 

Copyright © 2021 web izradili Jupiter Media. Sva prava pridržana.