Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

SERVIS OPREME

Servis i tehnički pregledi opreme >

Provjere tehničke ispravnosti obavljaju se periodički prema standardiziranom protokolu, a po potrebi obavljaju se i popravci oštećenja na opremi. 

Održavanje parajedriličarske opreme važan je element u cilju sigurnosti letenja. Provjere tehničke ispravnosti obavljaju se periodički prema standardiziranom protokolu, a po potrebi obavljaju se i popravci oštećenja na opremi.

ZK Parafreekima centar za tehničke preglede i servis opreme u kojem se provode tehnički pregledi parajedrilica, prepakiravanja rezervnih padobrana i popravci oštećenja koji su u granicama tehničkih mogućnosti servisiranja.

Zakonski propisi i upute proizvođača nalažu periodičke tehničke preglede koji uključuju: vizualni pregled, mjerenje propusnosti platna, mjerenjedužina konopaca, provjeru čvrstoće konopaca platna i šavova te po potrebi testni let. Na kraju pregleda daje se konačna ocjena stanja, a rezultati pregleda isporučuju se vlasniku opreme

Tehnički pregled potrebno je obavljati periodički prema uputama proizvođača, odnosno u skladu sazakonskim propisima, a u većini slučajeva to je jednom unutar svake 2 godine. Preslagivanje rezervnih padobrana obavljase također periodički prema uputi proizvođača, a u većini slučajeva to je jednomgodišnje.

Ukoliko trebate tehnički pregled svoje parajedrilice, preslagivanje rezervnog padobrana ili popravak opreme javite nam se radi dogovora o raspoloživom terminu i primopredaji opreme.

Navedeni poslovi obavljaju se na lokaciji: Slavka Čora 37, 10020 Novi Zagreb-Čehi.

ZATRAŽITE SERVIS